/domains/pctesin.cz/public/www_root/HHN/admin/framework O projekcie : Historia ponad granicami
 
PL CZ

O projekcie

 • Realizacja projektu - wrzesień 2012-grudzień 2013
 • Projekt ukierunkowany jest na edukacji regionelną i międzikulturową
 • Grupą docelową są nauczyciele historii i uczniowie w szkołach na obszarach przygranicznych, gdzie nauczaniu historii regionalnej powina być poświęcona szczególna uwaga
 • Głównym celem i rezultatem będzie stworzenie wspólnego curriculum do nauczania historii regionalnej w euroregionie oraz kart pracy dla uczniów poprzez następujące działania:
 1. Budowanie grupy roboczej czesko- polskiej do nauczania historii regionalnej we współpracy z polskim partnerem
 2. zrealizowanie panelu dyskusyjnego ekspertów i metodyków na temat nauczania historii regionalnej - dobór tematyczny do opracowania curriculum
 3. Wspólna koordynacja działań czesko-polskiej grupy roboczej, które tworzą curriculum nauczania dla historii regionalnej i dwujęzycznych kart pracy dla uczniów
 4. Końcowa konferencja dla specjalistów - prezentace wyników projektu (curriculum nauczania dla historii regionalnej i dwujęzyczne karty pracy dla uczniów)
 • Prdukty projektu:
 1. dwujęzyczne karty pracy dla uczniów
 2. curriculum nauczania dla historii regionalnej